SOLAR

Επιλέξτε γλώσσα

Είστε εδώ:

Net Metering

H ΘΑΡΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 100 έργα (φωτοβολταϊκά) σε όλη την Ελλάδα.Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται δυναμικά στην εγκατάσταση μονάδων αυτοπαραγωγής μέσω του προγράμματος Net Metering καθώς και στην αγορά σταθμών βιομάζας και παραγωγής βιοαερίου.

Το Net metering (ενεργειακός συμψηφισμός) αποτελεί το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από αυτοπαραγωγούς. Η αυτοπαραγωγή ενέργειας αφορά στην εγκατάσταση μικρής μονάδας παραγωγής από φωτοβολταϊκά σε κατοικίες ή εμπορικά-βιομηχανικά κτήρια με σκοπό την κατανάλωσή της από τις συσκευές του ίδιου κτηρίου. Η ενέργεια, με λίγα λόγια, δεν πωλείται, αλλά προορίζεται για μείωση της ζήτησης από τον πάροχο και, επομένως, τη μείωση των λογαριασμών.

Εγκαθιστώντας ένα σύστημα αυτοπαραγωγής, ο καταναλωτής απαλλάσσεται από ένα σύνολο επιπλέον χρεώσεων, που τον επιβαρύνουν μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας (από την Φ/Β Εγκατάσταση) σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο ενός έτους οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

Το Net metering (ενεργειακός συμψηφισμός) αποτελεί το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από αυτοπαραγωγούς. Η αυτοπαραγωγή ενέργειας αφορά στην εγκατάσταση μικρής μονάδας παραγωγής από φωτοβολταϊκά σε κατοικίες ή εμπορικά-βιομηχανικά κτήρια με σκοπό την κατανάλωσή της από τις συσκευές του ίδιου κτηρίου. Η ενέργεια, με λίγα λόγια, δεν πωλείται, αλλά προορίζεται για μείωση της ζήτησης από τον πάροχο και, επομένως, τη μείωση των λογαριασμών.

Εγκαθιστώντας ένα σύστημα αυτοπαραγωγής, ο καταναλωτής απαλλάσσεται από ένα σύνολο επιπλέον χρεώσεων, που τον επιβαρύνουν μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας (από την Φ/Β Εγκατάσταση) σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο ενός έτους οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

Το net metering παρέχει έναν φυσικό και σίγουρο μέτρο αντιστάθμισης στις συνεχείς αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών του σπιτιού ή της επιχείρησης σας.

Υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής του προγράμματος Net Metering στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ακόμη και ως αυτοτελή δαπάνη, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων. Επίσης προβλέπεται η υπαγωγή του προγράμματος Νet Metering στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το net metering προσδίδει μια πληθώρα οικονομικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών πλεονεκτημάτων, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

– Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια.

– Συμβολή στην αποσυμφόρηση του δικτύου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής τους καλοκαιρινούς μήνες.

– Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.

– Αύξηση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Το net metering απευθύνεται τόσο σε οικιακούς όσο και σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Έτσι μπορεί να εγκατασταθεί σε στέγες και οροφές σπιτιών και επιχειρήσεων, αλλά και σε βοηθητικούς χώρους όπως πέργκολες, γκαράζ, κήπους, ακόμα και όμορα ανεκμετάλλευτα οικόπεδα.

Σύμφωνα με την Υ.Α μία εγκατάσταση αυτοπαραγωγού μπορεί να είναι έως 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.

Παρόλα αυτά κάθε εγκατάσταση πρέπει να διαστασιολογείται διαφορετικά και να βασίζεται σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη ανάλογη των ενεργειακών αναγκών του παραγωγού.

Δικαίωμα Ένταξης στο Πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (Net metering) έχουν τα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν τη νόμιμη χρήση του ακίνητου στο οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα.

Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αρχικά αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ της αρμόδιας περιοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα. Με την υπογραφή συμβάσεων και το πέρας των εργασιών για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού.