SOLAR

Sprache auswählen

Κατασκευή του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου Net Metering επί βιομηχανικής στέγης

Η ΘΑΡΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού έργου net metering (αυτοπαραγωγή) συνολικής ισχύος 124,8kW. H εγκατάσταση έγινε στη στέγη της εταιρίας που εδρεύει στον Παραπόταμο Τρικάλων και δραστηριοποιείται στην παραγωγή παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων. H ΘΑΡΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέλαβε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την εγκατάσταση του έργου. Τοποθετήθηκαν 480 πολυκρυσταλλικά πλαίσια από τον οίκο Hansol, κατασκευασμένα […]

Ενεργοποίηση της εγκατάστασης Net Metering

Ενεργοποιήθηκε η εγκατάσταση Net Metering ισχύος 20,09kWp, επί βιομηχανικής στέγης στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Τοποθετήθηκαν 82 πάνελ του οίκου Rene Sola, ισχύος 245Wp και αντιστροφέας του οίκου SMA. Με την εγκατάσταση αυτή υπολογίζεται ότι η επιχείρηση θα εξοικονομήσει το 50% του κόστους κάλυψης των ενεργειακών της αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Προγράμματα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ

Το νέο ΕΣΠΑ ενθαρρύνει δράσεις και έργα που κινούνται στην κατεύθυνση της προστασίας του κλίματος. Δίνεται μεγάλη σημασία στην οικολογική διάσταση του σχεδιασμού κάθε επένδυσης, στην ολοκλήρωση υποδομών στον τομέα του περιβάλλοντος και στην τροποποίηση του ενεργειακού υποδείγματος παραγωγής και κατανάλωσης. Στις προτεραιότητές είναι η ενίσχυση του περιβαλλοντικού κλάδου. Επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το […]

Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering). Νέος νόμος 4203/2013

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) στα φωτοβολταϊκά είναι το νέο ενεργειακό βήμα για την εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. ΝΕΤ METERING Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) στα φωτοβολταϊκά είναι το νέο ενεργειακό βήμα για την εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό […]

FAQ NetMetering

Τι είναι το net-metering; Το σύστημα net-metering είναι ο απλούστερος τρόπος σύνδεσης μιας οικιακής ή εμπορικής ή βιομηχανικής μονάδας παραγωγής.Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του και εφόσον υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται αλλά πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο στον καταναλωτή. Τι κερδίζω επενδύοντας στο net-metering; […]

Ο ενεργειακός συμψηφισμός(net metering)

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) στα φωτοβολταικά στις στέγες είναι το νέο ενεργειακό βήμα για την εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο ενεργειακός συμψηφισμός(net metering)στα φωτοβολταικα στις στέγες είναι το νέο ενεργειακό βήμα για την εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Net metering είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει τους […]

Neue Investitionsprojekte

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι επιχορηγήσεις του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) ύψους 55,7 εκατ. ευρώ. Tο ποσό αφορά στη χρηματοδότηση τεσσάρων μεγάλων έργων για την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου. Πρόκειται για τον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία, τον αγωγό φυσικού αερίου υψηλής […]

Vergasungs Technologie

Η THARROS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει μια μεγάλη ευκαιρία να προσφέρει λύσεις που περιλαμβάνουν διεργασίες όπως η ξήρανση και η αεριοποίηση της βιομάζας. Με αυτόν τον τρόπο εισάγεται σημαντικό μέρος βιομάζας στην διαδικασία της καύσης. Ταυτόχρονα, η οικονομική και οικολογική λύση που παρέχουμε προσφέρει την δυνατότητα αύξησης της αναλογίας βιοκαυσίμου. Η τάξη μεγέθους των μελλοντικών προμηθευόμενων μονάδων […]

Biodiesel Combustion Technologie

Η εταιρεία μας σχεδίασε, ανέπτυξε και εφαρμόζει μία πρωτοποριακή και καινοτόμο νέα διεργασία για την παραγωγή βιοντίζελ δεύτερης γενιάς από την επεξεργασία υπερόξινων αποβλήτων ελαιούχων υλών. Στη μονάδα της νέας διεργασίας ως πρώτες ύλες θα χρησιμοποιούνται όξινα και υπερόξινα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, ολεΐνες, λιπαρά οξέα, απόβλητα ραφινεριών και άλλες όξινες απόβλητες ελαιούχες ύλες […]

Anaerobe Vergärung Technlogie

Η Αναερόβια Χώνευση είναι μια βιοχημική διεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας σύνθετα οργανικά στοιχεία αποσυντίθεται απουσία οξυγόνου, από διάφορους τύπους αναερόβιων μικροοργανισμών. Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης είναι κοινή σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα όπως τα ιζήματα θαλάσσιου ύδατος, το στομάχι των μηρυκαστικών ή τα έλη τύρφης. Σε μία εγκατάσταση βιοαερίου, το αποτέλεσμα της διεργασίας […]