SOLAR

Sprache auswählen

Sie Sind Hier:

Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering). Νέος νόμος 4203/2013

Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering). Νέος νόμος 4203/2013

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) στα φωτοβολταϊκά είναι το νέο ενεργειακό βήμα για την εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

ΝΕΤ METERING

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) στα φωτοβολταϊκά είναι το νέο ενεργειακό βήμα για την εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Το net metering δηλαδή, επιτρέπει στους οικιακούς και εμπορικούς πελάτες να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια που οι ίδιοι παράγουν. Σε κάθε κύκλο μέτρησης, η παραγόμενη από φωτοβολταϊκά ενέργεια, συμψηφίζεται με την καταναλωμένη με αποτέλεσμα το οικονομικό όφελος για τον παραγωγό από την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς επίσης και τα συνεπαγόμενα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας αφορά την εγκατάσταση μικρής μονάδας παραγωγής από φωτοβολταϊκά σε κατοικίες ή εμπορικά-βιομηχανικά κτήρια με σκοπό την κατανάλωσή της από τις συσκευές του ίδιου κτηρίου. Η ενέργεια, με λίγα λόγια, δεν πωλείται, αλλά προορίζεται για μείωση της ζήτησης από τον πάροχο και, επομένως, τη μείωση των λογαριασμών. Ο νόμος 4203/2013 δεν περιορίζεται σε εγκαταστάσεις επί κτιρίων αλλά αφορά γενικά τις “εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού”, δηλαδή το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και επί εδάφους αλλά και να αξιοποιηθούν βοηθητικοί χώροι όπως πέργκολες, γκαράζ, κήποι, ακόμα και όμορα ανεκμετάλλευτα οικόπεδα.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε χώρες του εξωτερικού. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση υποστηρίζει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής μέσω προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και την αξιοποίησή του με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αυτοπαραγωγοί αναμένεται να έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος, ενώ παράλληλα προωθείται ο βασικός στόχος της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για ενεργειακή ασφάλεια, αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι τιμές των φ/β συστημάτων έχουν εμφανίσει ραγδαία πτώση την τελευταία χρονική περίοδο, κάνοντας τον θεσμό του net – metering, οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικό. Επιπρόσθετα, στη χώρα μας, το σημερινό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και οι σημερινές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, καθιστούν το Net Metering μια συμφέρουσα επιλογή τόσο για τις οικιακές όσο και για τις εμπορικές και βιομηχανικές καταναλώσεις.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα. Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Με βάση τα παραπάνω και τα τρέχοντα τιμολόγια της ΔΕΗ για διάφορες κατηγορίες καταναλωτών,

 • ο συμψηφισμός θα γίνεται, για μεν τον οικιακό καταναλωτή περίπου στα 0,185 €/kWh
 • (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), για δε τον εμπορικό καταναλωτή στα 0,120-0,165 €/kWh.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ NETMETERING:

 • Η τεχνολογία είναι πλέον ώριμη ώστε να επιτρέψει την αποδοτική λειτουργία συστημάτων συμψηφισμού ενέργειας.
 • Ραγδαία πτώση τιμών των φ/β συστημάτων
 • Δεν απαιτούνται μπαταρίες και έτσι υπάρχει χαμηλό το κόστος εγκατάστασης, και κατά συνέπεια χαμηλό κόστος συντήρησης.
 • Δεν απαιτούνται μπαταρίες ή γεννήτριες για την αποθήκευση ηλεκτρικού ρεύματος. Το ρόλο αυτό έχει το ίδιο το δίκτυο.
 • Το κόστος αγοράς (0.19-0.23 €/ kWh) ξεπερνά από το 2012 την τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (FeedInTarrif: 0.095-0.125€)
 • Οι τιμές καταναλωτού στην Ελλάδα είναι 100% ρυθμιζόμενες με αποτέλεσμα τις πολύ συχνές αυξήσεις τιμολογίων.
 • Αύξηση της διείσδυση των ΑΠΕ, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΑΓΗΕ.
 • Συμβολή στην αποσυμφόρηση του δικτύου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει διακυμάνσεις, οι οποίες στην πλειονότητα τους ζημιώνουν τον τελικό καταναλωτή.Με το net metering δεν σας απασχολεί εάν το ρεύμα αυξηθεί μελλοντικά, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.
 • Υπάρχει δυνατότητα αύξησης της κατανάλωσης του σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτοντας νέες ανάγκες.
 • Δίνει τη δυνατότητα στον αυτοπαραγωγό να ελέγχει καλύτερα την κατανάλωση ενέργειας, προσδίδοντάς του παράλληλα περιβαλλοντική συνείδηση.
 • Η αύξηση της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι πλέον εχθρός, αλλά σύμμαχος. Όσο αυξάνεται η τιμή της kWh, τόσο πιο γρήγορα έρχεται το έτος της απόσβεσης των κεφαλαίων που επενδύθηκαν σε ένα ενεργειακό σύστημα.
 • Οι εμπορικές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν και σταδιακά ανακάμπτουν, επανακτώντας την χαμένη ανταγωνιστικότητα τους.
 • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια.
 • Οι παραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ) μόνο μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
 • Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.
 • Αύξηση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Το netmetering αποτελεί έναν απλό και οικονομικά βιώσιμο μηχανισμό που ενθαρρύνει τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συντελεί στην τοπική, εθνική και διεθνής ανάπτυξη.
 • Ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

NetMetering σε οικιακές στέγες

Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ένα έτος. Στην πράξη, ο καταναλωτής απαλλάσσεται από τις χρεώσεις που είναι άσχετες με το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως για παράδειγμα τους δημοτικούς φόρους, τα τέλη και την ΝΕΡΙΤ.

Net-metering σε εμπορικές και βιομηχανικές στέγες

Το net-metering μπορεί να εφαρμοστεί και στις μεγάλες και πολύ μεγάλες καταναλώσεις που απαιτούν οι επιχειρήσεις. Κτίρια γραφείων, εμπορικά, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια, μπορούν να επενδύουν σε ένα ενεργειακό σύστημα το οποίο θα μειώνει κατά πολύ το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Η οικονομία κλίμακας και το φορολογικό πλαίσιο (όπως η ανάκτηση του ΦΠΑ και η λογιστικές αποσβέσεις) καθιστούν αυτές τις επενδύσεις ακόμα πιο ελκυστικές καθώς ο χρόνος απόσβεσης τους μειώνεται ακόμα πιο πολύ. Εφαρμογές του net-metering μπορούμε να έχουμε και στον πρωτογενή τομέα παραγωγής καθώς οι αγροτικές εγκαταστάσεις καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας (θερμοκήπια, αντλίες νερού, κτλ.).Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μειώνεται, και η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της.